ที่ดินเปล่า

Sort By:  

ขายทีดินเปล่า 2แปลง แปลง1 มีเนื้อที 4-3-79 ไร่ แปลง2มีเนื้อที 11-1-38 ไร่

S__22438077
ขาย - For Sale
- ที่ดินเปล่า

ขายทีดินเปล่า 2แปลง ตรงข้ามกัน -แปลง1 มีเนื้อที 4-3-79 ไร่ หน้าติดถนน39 หลังติดคลองบัวหวั่น 37ม. ปัจจุบันเป้นบ่อกุ้ง ตำ่กว่าถนน2ม. -แปลง2มีเนื้อที 11-1-38 ไร่ หน้ากว้างติดถนน37ม. ปัจจุบันเป้นนาทั้งผืน ขายแยกแปลงได้ แปลง1 ขายไรละ700,000 แปลง2ขายไรละ600,000 โอนครึงทั้งสองแปลง ห่างถนน3422 บางเลน 700ม ห่างแยกลาดบัวหลวงเส้น สุพรรน_บางบัวทอง มาถึงทีกิน9กม.

More Details